Sistem Informasi dan Aplikasi Pelaburan Pertanian (SIAPP) dibangunkan bagi menguruskan permohonan insentif percukaian sektor agro-makanan oleh individu dan syarikat yang layak. Capaian untuk sistem SIAPP secara dalam talian mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 2010 untuk kemudahan pemohon menghantar permohonan secara efisien dan pantas .
Sistem ini diuruskan oleh Bahagian Penggalakan Pelaburan, Pembangunan Perniagaan dan Penswastaan (PPP) dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani.
Permohonan Galakan Yang Disediakan
MOA 2012 Galakan bagi Projek Pengeluaran Bahan Makanan yang diluluskan di Seksyen 127 Akta Cukai Pendapatan 1967
 

 


Sila masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

Perhatian!

Hakcipta Terpelihara © 2009 - 2019 Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia.